Zamieszczenie dokumentu bazującego na aktualnej wersji Podręcznika Beneficjanta Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju związane jest z koniecznością zaprezentowania Beneficjentom opisu nowych funkcjonalności systemu SL2014 dotyczących m.in. przepinania wniosku o płatność pod inną wersję umowy, zmiany sposobu działania „Postępu finansowego”. Doprecyzowano także Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta w zakresie obsługi SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność stanowiącego załącznik do Podręcznika Beneficjenta (…) poprzez uszczegółowienie zapisów dotyczących sposobu opisu faktur we wniosku o płatność oraz problemów napotkanych w trakcie realizacji projektu.

Dokumenty można pobrać tutaj: http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/lsi/lsi/sl2014/609-podrecznik-beneficjenta-w-zakresie-obslugi-systemu-teleinformatycznego-sl2014-wraz-z-instrukcja-wypelniania-wniosku-o-platnosc