W ramach współpracy instytucji oraz wsparcia działań i rozwoju instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego i trzeciego sektora, Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli" pragnie poinformować, że został ogłoszony otwarty konkurs wniosków  na projekty w ramach:

  • Komponentu 1. Pamięć o przyszłości Europy
  • Komponentu 2, Działanie 2.1 Partnerstwo miast

Termin ubiegania się o dofinansowanie mija 1 lutego 2019 r. o godz. 12.00 czasu obowiązującego w Brukseli. 

„Europa dla obywateli” to program Unii Europejskiej wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej. 

Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o dofinansowanie zachęcamy do zapoznania się z Zaproszeniem do składania wniosków oraz nową wersją Przewodnika po programie „Europa dla obywateli”, który jest podstawowym dokumentem określającym zasady i harmonogram ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu “Europa dla obywateli”. 

Dokument dostępny jest w różnych wersjach językowych, w tym polskiej – wszystkie umieszczone są na stronie Agencji Wykonawczej EACEAPrzejdź do serwisu zewnętrznego, która zarządza programem „Europa dla obywateli”. Zapoznanie się z „Przewodnikiem” powinno być pierwszym krokiem potencjalnych i przyszłych wnioskodawców, a także beneficjentów realizujących projekty w ramach tego programu. 

W przypadku wszelkich pytań zachęcamy do skontaktowania się z Punktem Kontaktowym programu „Europa dla obywateli”.

https://europadlaobywateli.pl/Przejdź do serwisu zewnętrznego
https://www.facebook.com/ProgramEuropaDlaObywateliPrzejdź do serwisu zewnętrznego