Uprzejmie informujemy, iż piąte posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 odbędzie się dnia 11 kwietnia br. w godzinach od 10:30 do 15:00, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie (Sala Audytoryjna – II piętro).

Serdecznie zapraszamy do udziału członków Komitetu, obserwatorów w Komitecie oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej. W przypadku gdy członek Komitetu nie może uczestniczyć w obradach jest zobowiązany poinformować swojego zastępcę o konieczności stawienia się na posiedzeniu. W przypadku nieobecności członka na posiedzeniu Komitetu prawo do głosowania przysługuje jego zastępcy.

 

Uchwały podjęte przez KM RPO WP 2014-2020:

Uchwała nr 29 / V / 2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 19/III/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Prezentacje z posiedzenia:

1. Kwestie horyzontalne - Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020

 

Protokół z V. posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 z dnia 11 kwietnia 2016 r.

Protokół z V. posiedzenia KM RPO WP 2014-2020 z dnia 11 kwietnia 2016 r.

 

Porównanie obszarów wsparcia Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad i Programu Strategicznego "Błękitny San" z MOF