Uprzejmie informujemy, iż czwarte posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 odbędzie się dnia 12 lutego br. w godzinach od 10:00 do 15:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie (Sala Audytoryjna – II piętro).

Serdecznie zapraszamy do udziału członków Komitetu, obserwatorów w Komitecie oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej. W przypadku gdy członek Komitetu nie może uczestniczyć w obradach jest zobowiązany poinformować swojego zastępcę o konieczności stawienia się na posiedzeniu. W przypadku nieobecności członka na posiedzeniu Komitetu prawo do głosowania przysługuje jego zastępcy.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 4 lutego 2016 r., telefonicznie pod numerem (17) 747 64 50 lub na adres poczty elektronicznej sekretariatu Komitetu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Uchwały podjęte przez KM RPO WP 2014-2020:

Uchwała nr 21 / IV / 2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Uchwała nr 22 / IV / 2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 19/III/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Uchwała nr 23 / IV/ 2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 2/I/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia formalnych oraz merytorycznych kryteriów wyboru projektów dla projektów pozakonkursowych w ramach wszystkich działań i poddziałań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz specyficznych kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny rynek pracy.

Uchwała nr 24 / IV / 2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach działania 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w zakresie VIII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Integracja społeczna.

Uchwała nr 25 / IV / 2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w zakresie IX osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Jakość edukacji i kompetencji w regionie.

Uchwała nr 26 / IV / 2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 16/II/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów pozakonkursowych w ramach działania 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów w zakresie IX osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Jakość edukacji i kompetencji w regionie.

Uchwała nr 27 / IV / 2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/I/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Uchwała nr 28 / IV / 2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dotyczącego planu szkoleń dla członków i zastępców członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, realizowanych za pośrednictwem sekretariatu Komitetu w 2016 roku.

 

 Prezentacje z posiedzenia:

  1. Stan wdrażania RPO WP 2014-2020 (UMWP)
  2. Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (UMWP)
  3. Kryteria wyboru projektów w trybie konkursowym i pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka (WUP Rzeszów)
  4. Kryteria wyboru projektów dla działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy projekty pozakonkursowe PUP w ramach VII osi priorytetowej RPO WP 2014-2020 – Regionalny rynek pracy (WUP Rzeszów)
  5. Kryteria wyboru projektów dla działania 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach VIII osi priorytetowej RPO WP 2014-2020 – Integracja społeczna (WUP Rzeszów)
  6. Kryteria wyboru projektów w ramach IX osi priorytetowej RPO WP 2014-2020 – Jakość edukacji i kompetencji w regionie działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego (WUP Rzeszów)
  7. Regulamin działania KM RPO WP 2014-2020 (UMWP)
  8. Plan szkoleń dla członków i zastępców członków KM RPO WP 2014-2020 w 2016 r. (UMWP)

 

Protokół z IV. posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 z dnia 12 lutego 2016 r.

Protokół z IV posiedzenia KM RPO WP 2014-2020 z dnia 12 lutego 2016 r.