Uprzejmie informujemy, iż drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 odbędzie się dnia 28 sierpnia br. w godzinach od 10:00 do 15:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie (Sala Audytoryjna – II piętro).

Serdecznie zapraszamy do udziału członków Komitetu, obserwatorów w Komitecie oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej. W przypadku gdy członek Komitetu nie może uczestniczyć w obradach jest zobowiązany poinformować swojego zastępcę o konieczności stawienia się na posiedzeniu. W przypadku nieobecności członka na posiedzeniu Komitetu prawo do głosowania przysługuje jego zastępcy.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 20 sierpnia 2015 r., telefonicznie pod numerem (17) 747 64 50 lub na adres poczty elektronicznej sekretariatu Komitetu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Uchwały podjęte przez KM RPO WP 2014-2020:

1. Uchwała nr 6/II/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia formalnych oraz merytorycznych kryteriów wyboru projektów dla projektów konkursowych w ramach wszystkich działań i poddziałań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

(PDF, 208 KB)

 Załącznik do Uchwały - Formalne oraz merytoryczne kryteria wyboru projektów dla projektów konkursowych w ramach wszystkich działań i poddziałań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 2014-2020.

(DOC, 99KB)

2. Uchwała nr 7/II/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych  w ramach działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny rynek pracy

(PDF, 201 KB)

Załącznik do Uchwały - Specyficzne kryteria wyboru projektów konkursowych w ramach działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny rynek pracy.

(DOC, 94 KB)

 3. Uchwała nr 8/II/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych  w ramach działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny rynek pracy

(PDF, 195 KB)

Załącznik do Uchwały - Specyficzne kryteria wyboru projektów konkursowych w ramach działania 7.3Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny rynek pracy.

(DOC, 91 KB)

 4. Uchwała nr 9/II/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych  w ramach działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie VIII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Integracja społeczna

(PDF, 202 KB)

Załącznik do Uchwały - Specyficzne kryteria wyboru projektów konkursowych w ramach działania 8.1Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie VIII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Integracja społeczna

(DOC, 99 KB)

 5. Uchwała nr 10/II/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych  w ramach działania 8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez Ośrodki Pomocy Społecznej/ Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w zakresie VIII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Integracja społeczna

(PDF, 214 KB)

Załącznik do Uchwały - Specyficzne kryteria wyboru projektów konkursowych w ramach działania 8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez Ośrodki Pomocy Społecznej/ Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w zakresie VIII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Integracja społeczna

(DOC, 93 KB)

 6. Uchwała nr 11/II/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych  w ramach działania 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie w zakresie VIII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Integracja społeczna

(PDF, 198 KB)

Załącznik do Uchwały - Specyficzne kryteria wyboru projektów konkursowych w ramach działania 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie w zakresie VIII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Integracja społeczna

(DOC, 98 KB)

 7. Uchwała nr 12/II/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów pozakonkursowych  w ramach działania 8.6 Koordynacja sektora ekonomii społecznej w regionie – projekt systemowy ROPS w zakresie VIII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Integracja społeczna

(PDF, 203 KB)

 Załącznik do Uchwały - Ramowy Plan Działań RPO WP 2014-2020 dla Działania 8.6

(DOC, 98 KB)

 8. Uchwała nr 13/II/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych  w ramach działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej w zakresie IX osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Jakość edukacji i kompetencji w regionie

(PDF, 197 KB)

Załącznik do Uchwały - Specyficzne kryteria wyboru projektów konkursowych w ramach działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej w zakresie IX osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Jakość edukacji i kompetencji w regionie

(DOC, 93 KB)

 9. Uchwała nr 14/II/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych  w ramach działania 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych w zakresie IX osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Jakość edukacji i kompetencji w regionie

(PDF, 204 KB)

Załącznik do Uchwały - Specyficzne kryteria wyboru projektów konkursowych w ramach działania 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych w zakresie IX osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Jakość edukacji i kompetencji w regionie

(DOC, 92 KB)

 10. Uchwała nr 15/II/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych  w ramach działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w zakresie IX osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Jakość edukacji i kompetencji w regionie

(PDF, 199 KB)

Załącznik do Uchwały - Specyficzne kryteria wyboru projektów konkursowych w ramach działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w zakresie IX osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Jakość edukacji i kompetencji w regionie

(DOC, 96 KB)

 11. Uchwała nr 16/II/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów pozakonkursowych  w ramach działania 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów w zakresie IX osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Jakość edukacji i kompetencji w regionie

(PDF, 198 KB)

Załącznik do Uchwały - Ramowy Plan Działania RPO WP 2014-2020 dla poddziałania 9.6.1 oraz poddziałania 9.6.2

(DOC, 107 KB)

 12. Uchwała nr 17/II/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

(PDF, 171 KB)

 Załącznik do Uchwały - Strategia Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

(DOC, 1,05 MB)

Prezentacje z posiedzenia:

Zasady realizacji wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego (MIiR)

(PPT, 991 KB)

Stan prac nad Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 (UMWP)

(PPT, 995 KB)

Kryteria ogólne formalne i merytoryczne dla projektów konkursowych ramach osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 (WUP Rzeszów).

(PPT, 419 KB)

Specyficzne kryteria wyboru projektów dla działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe oraz działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w ramach VII osi priorytetowej RPO WP 2014-2020 – Regionalny rynek pracy (WUP Rzeszów).

(PPT, 450 KB)

Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.1, 8.2, 8.5, 8.6 w ramach VIII Osi Priorytetowej RPO WP 2014-2020 – Integracja Społeczna (WUP Rzeszów).

(PPT, 589 KB)

Kryteria wyboru projektów w ramach IX Osi Priorytetowej RPO WP 2014-2020 – Jakość edukacji i kompetencji w regionie (WUP Rzeszów)

(PPT, 361 KB)

Protokół z II. posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015r.

Protokół z II. posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015r.