Uprzejmie informujemy, iż pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 odbędzie się dnia 26 czerwca br. w godzinach od 10:00 do 14:15 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie (Sala Audytoryjna – II piętro).

Serdecznie zapraszamy do udziału członków Komitetu, obserwatorów w Komitecie oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej. W przypadku niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu, członek Komitetu jest zobowiązany poinformować swojego zastępcę o konieczności udziału.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 19 czerwca 2015 r., telefonicznie pod numerem (17) 747 64 50 lub na adres poczty elektronicznej sekretariatu Komitetu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Uchwały podjęte przez KM RPO WP 2014-2020:

1. Uchwała Nr 1/I/2015 Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Komitetu Monitorującego RPO WP

2. Uchwała Nr 2/I/2015 Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia formalnych oraz merytorycznych kryteriów wyboru projektów dla projektów pozakonkursowych w ramach wszystkich działań i poddziałań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz specyficznych kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny rynek pracy.

3. Uchwała Nr 3/I/2015 Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów finansowanych w ramach X osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Pomoc techniczna.

4. Uchwała Nr 4/I/2015 Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1/I/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - tryb obiegowy

5. Uchwała Nr 5/I/2015 Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia projektu Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - tryb obiegowy

Prezentacje z posiedzenia:

1. Stan wdrażania perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 (MIiR)

2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz stan prac nad Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 (UMWP)

3. Regulamin działania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (UMWP)

4. Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (UMWP)

5. Kryteria wyboru projektów dla Działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP w ramach VII Osi Priorytetowej RPO WP 2014-2020 – Regionalny Rynek Pracy (WUP Rzeszów)

6. Kryteria wyboru projektów dla osi X Pomoc techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (UMWP)

 Protokół z I. posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 z dnia 26 czerwca 2015r.

Protokół z I. posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 z dnia 26 czerwca 2015r. (pdf 6,04 MB)