Uprzejmie informujemy, iż XV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 odbędzie się dnia 20 grudnia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie (Sala Audytoryjna im. płk. Łukasza Cieplińskiego – II piętro).

Serdecznie zapraszamy do udziału członków Komitetu, obserwatorów w Komitecie oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej. W przypadku gdy członek Komitetu nie może uczestniczyć w obradach jest zobowiązany poinformować swojego zastępcę o konieczności stawienia się na posiedzeniu. W przypadku nieobecności członka na posiedzeniu Komitetu prawo do głosowania przysługuje jego zastępcy. Zgodnie z zapisami § 2 pkt. 9 Regulaminu działania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w przypadku gdy ani członek Komitetu ani jego zastępca nie może uczestniczyć w posiedzeniu, podmiot delegujący ma prawo upoważnić pisemnie innego przedstawiciela do udziału w posiedzeniu.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 7 grudnia 2018 r., telefonicznie pod numerem (17) 747 64 50 lub na adres poczty elektronicznej Sekretariatu Komitetu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Prezentacje z posiedzenia:

1. Stan realizacji RPO WP 2014-2020. (PDF, 2.17 MB)

2. Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie specyficznych kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy. (PDF, 655.67 KB)

3. Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie specyficznych kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej VIII Integracja Społeczna. (PDF, 660 KB) 

4. Ekspertyza pn. „Analiza zapotrzebowania regionalnego rynku pracy na zawody”. (PDF, 261.39 KB) 

5. Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie specyficznych kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie. (PDF, 745.59 KB) 

6. Aktualizacja Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF, 1.2 MB)