Uprzejmie informujemy, iż XIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 odbędzie się dnia 14 września br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie (Sala Audytoryjna im. płk. Łukasza Cieplińskiego – II piętro).

Serdecznie zapraszamy do udziału członków Komitetu, obserwatorów w Komitecie oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej. W przypadku gdy członek Komitetu nie może uczestniczyć w obradach jest zobowiązany poinformować swojego zastępcę o konieczności stawienia się na posiedzeniu. W przypadku nieobecności członka na posiedzeniu Komitetu prawo do głosowania przysługuje jego zastępcy. Zgodnie z zapisami § 2 pkt. 9 Regulaminu działania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w przypadku gdy ani członek Komitetu ani jego zastępca nie może uczestniczyć w posiedzeniu, podmiot delegujący ma prawo upoważnić pisemnie innego przedstawiciela do udziału w posiedzeniu.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 31 sierpnia 2018 r., telefonicznie pod numerem (17) 747 64 50 lub na adres poczty elektronicznej Sekretariatu Komitetu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Prezentacje z posiedzenia:

1. Stan wdrażania RPO WP 2014-2020. (PDF, 3.41 MB)

2. Propozycja KE dot. kształtu polityki spójności na lata 2021-2027. (PDF, 1.35 MB)

3. Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowych I-VI RPO WP 2014-2020 – zakres EFRR. (PDF, 186.58 KB) 

4. Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie specyficznych kryteriów wyboru projektów dla działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. (PDF, 655.42 KB)

 

Uchwały podjęte przez KM RPO WP 2014-2020:

Uchwała nr 127/XIV/2018 KM RPO WP 2014-2020 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 19/III/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (4.69 MB)

 

Uchwała nr 128/XIV/2018 KM RPO WP 2014-2020 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 36/VI/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w zakresie VIII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
 – Integracja społeczna. (1021.37 KB)

 

Opis zmian kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO WP 2014-2020 – zakres EFRR. (379.93 KB)

 

Protokół z XIV posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 2014-2020 z dnia 14 września 2018 r. (ZIP, 1.21 MB)