Uprzejmie informujemy, iż jedenaste posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 odbędzie się dnia 13 października br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie (Sala Audytoryjna – II piętro).

Serdecznie zapraszamy do udziału członków Komitetu, obserwatorów w Komitecie oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej. W przypadku gdy członek Komitetu nie może uczestniczyć w obradach jest zobowiązany poinformować swojego zastępcę o konieczności stawienia się na posiedzeniu. W przypadku nieobecności członka na posiedzeniu Komitetu prawo do głosowania przysługuje jego zastępcy.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 2 października 2017 r., telefonicznie pod numerem (17) 747 64 50 lub na adres poczty elektronicznej sekretariatu Komitetu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 Uchwały podjęte przez KM RPO WP 2014-2020:

  1. Uchwała nr 85 / XI / 2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 19/III/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  2. Uchwała nr 86 / XI / 2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 21/IV/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
  3. Uchwała nr 87/ XI / 2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 6/II/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia formalnych oraz merytorycznych kryteriów wyboru projektów dla projektów konkursowych w ramach wszystkich działań i poddziałań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
  4. Uchwała nr 88 / XI/ 2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 2/I/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia formalnych oraz merytorycznych kryteriów wyboru projektów dla projektów pozakonkursowych w ramach wszystkich działań i poddziałań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz specyficznych kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny rynek pracy.
  5. Uchwała nr 89 / XI / 2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 44/VII/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru dla projektów konkursowych realizowanych w formule ZIT współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
  6. Uchwała nr 90/ XI / 2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 32/VI/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach działania 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny rynek pracy.
  7. Uchwała nr 91 / XI / 2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 33/VI/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach działania 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny rynek pracy.
  8. Uchwała nr 92 / XI / 2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 15/II/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w zakresie IX osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Jakość edukacji i kompetencji w regionie.
  9. Uchwała nr 93 / XI / 2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/I/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

 

Prezentacje z posiedzenia:

1. Stan wdrażania RPO WP 2014-2020 (stan wg. dnia 30.09.2017 r.)

2. Informacja nt. procesu renegocjacji RPO WP 2014-2020

3. Przegląd Planu ewaluacji RPO WP 2014-2020 (sprawozdanie z postępów realizacji)

4. Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowych I-VI RPO WP 2014-2020 – zakres EFRR

5. Ewaluacja kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WP 2014-2020

6. Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie ogólnych kryteriów formalnych, merytorycznych oraz kryteriów negocjacyjnych dla projektów konkursowych w ramach Osi: VII, VIII, IX RPO WP 2014-2020

7. Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie specyficznych kryteriów wyboru projektów dla działania: 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie oraz 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP

8. Kryteria wyboru projektów w ramach IX Osi Priorytetowej RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji i kompetencji w regionie (Działanie 9.4 konkurs „pilotażowy” edycja II)

9. Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie zmiany zapisów Regulaminu działania KM RPO WP 2014-2020

 

Protokół z XI posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 z dnia 13 października 2017 r.

Protokół z XI posiedzenia KM RPO WP 2014-2020 w dniu 13 października 2017 r.