W przypadku  projektów objętych pomocą publiczną z sektora kultury/dziedzictwa kulturowego oraz infrastruktury sportowej i wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej (objętych dofinansowaniem na podstawie art. 53 lub 55 Rozporządzenia KE nr 651/2014) do obliczenia wartości progowych pomocy publicznej we wniosku należy zastosować kurs euro na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o dofinansowanie.

Miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie Kurs Euro na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
Lipiec 2015 4,1944
Sierpień 2015 4,1488
Wrzesień 2015 4,2344
Październik 2015 4,2386
Listopad 2015 4,2652
Grudzień 2015 4,2639
Styczeń 2016 4,2615
Luty 2016 4,4405
Marzec 2016 4,3589
Kwiecień 2016 4,2684
Maj 2016 4,4078
Czerwiec 2016 4,382
Lipiec 2016 4,4255
Sierpień 2016 4,3684
Wrzesień 2016 4,3555
Październik 2016 4,3120
Listopad 2016 4,3267
Grudzień 2016 4,4384
Styczeń 2017 4,4240
Luty 2017 4,3308
Marzec 2017 4,3166
Kwiecień 2017 4,2198
Maj 2017 4,2170
Czerwiec 2017 4,1737
Lipiec 2017 4,2265
Sierpień 2017 4,2545
Wrzesień 2017 4,2618
Październik 2017 4,3091
Listopad 2017 4,2498
Grudzień 2017 4,2055
Styczeń 2018 4,1709

Uwaga, w przypadku uzyskania dofinansowania, kwota pomocy będzie podlegała ponownemu przeliczeniu po kursie na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.