Wnioskodawca wypełniając wniosek o dofinansowanie zobowiązany jest do przeliczenia wartości kosztów kwalifikowanych stosując kurs euro właściwy na miesiąc składania wniosku o dofinansowanie, w celu odpowiedniego sklasyfikowania projektu, tj. zaliczenia go do kategorii projektów generujących dochód po ukończeniu, projektów generujących dochód w trakcie wdrażania lub projektów dużych.

W tym celu Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Podkarpackiego publikuje tabelę wysokości kursu euro stosowanego do obliczania wartości kosztów kwalifikowanych, projektów składanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie Średni półroczny kurs Euro (zł)*
Lipiec 2015 4,1420
Sierpień 2015 4,1211
Wrzesień 2015 4,1238
Październik 2015 4,1386
Listopad 2015 4,1748
Grudzień 2015 4,2034
Styczeń 2016 4,2252
Luty 2016 4,2651
Marzec 2016 4,2989
Kwiecień 2016 4,3116
Maj 2016 4,3218
Czerwiec 2016 4,3480
Lipiec 2016 4,3665
Sierpień 2016 4,3671
Wrzesień 2016 4,3511
Październik 2016 4,3564
Listopad 2016 4,3567
Grudzień 2016 4,3527
Styczeń 2017 4,3586
Luty 2017 4,3543
Marzec 2017 4,3558
Kwiecień 2017 4,3503
Maj 2017 4,3387
Czerwiec 2017 4,3087
Lipiec 2017 4,2705
Sierpień 2017 4,2481
Wrzesień 2017 4,2409
Październik 2017 4,2373
Listopad 2017 4,2420
Grudzień 2017 4,2462
Styczeń 2018 4,2451

 

* kurs został obliczony jako średnia arytmetyczna kursów średnioważonych miesięcznych NBP z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie