W dniu 28 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2018 rok.

Harmonogram został opracowany zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.

W roku 2018 planowane jest ogłoszenie 14 konkursów w ramach osi finansowanych z EFRR i 24 z EFS.

Łączna kwota jaka zostanie przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach planowanych w 2018 roku konkursów wyniesie ponad 1,097 mld PLN (w tym 603 mln z EFRR i ponad 494,87 mln z EFS).

Do pobrania:

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2018 rok

(pdf, 675.18 KB)