Informacje o spotkaniu

Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zaprasza na spotkanie informacyjne dla powiatowych urzędów pracy województwa podkarpackiego.

Spotaknie dotyczy naboru nr RPPK.07.02.00-IP.01-18-015/18 w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP.Typy projektu 1. Usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem robót publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1065, z późn. zm.), finansowane ze środków Funduszu Pracy.

 

Spotkanie informacyjne odbędzie się 13 lutego 2018 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, o godzinie 10.00.

Aby wziąć udział w spotakniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy ((docx, 70.58 KBi przesłać na adres e-mail pracownika Wydziału Aktywizacji Zawodowej EFS: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 9 lutego 2018 r.

 

W razie pytań należy kontaktować się z pracownikami Wydziału Aktywizacji Zawodowej EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie pod numerami telefonu (17) 743 28 71 i (17) 743 28 95 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Dla kogo

Spotkanie informacyjne dedykowane jest dla powiatowych urzędów pracy województwa podkarpackiego. Z uwagi na roboczy charakter spotkania, prosimy o udział w nim pracowników, którzy będą zaangażowani merytorycznie w przygotowanie wniosków aplikacyjnych oraz realizację projektów pozakonkursowych Osi VII RPO WP w ramach Działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP.

 

Organizator spotkania

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11

35-055 Rzeszów

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.