Przedszkole marzeń

Opis projektu

Celem projektu „Przedszkole marzeń” jest utworzenie brakujących na terenie Gminy Pysznica 58 nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Realizacja projektu przyczyni się również do podniesienia kompetencji zawodowych dwóch nowych nauczycieli przedszkola w Pysznicy w zakresie pedagogiki specjalnej, głównie w obszarze zaburzeń autystycznych dzieci uczestniczących do placówki.

Projekt zakłada rozszerzenie oferty zajęć specjalistycznych 11 oddziałów przedszkolnych o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów dla 127 dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkujących Gminę Pysznica, u których stwierdzono deficyty.

W ramach projektu nastąpiła adaptacja obiektu po byłej szkole podstawowej, zakup wyposażenia i mebli niezbędnego do funkcjonowania nowych grup przedszkolnych, zapewnienie bieżącego funkcjonowania nowych grup przedszkolnych, objęcie dzieci dodatkowymi zajęciami wyrównującymi szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów oraz podniesienie kompetencji dwóch nowych nauczycieli w zakresie pedagogiki.

 Galeria

Witamy w przedszkoluŁazienka po dostosowaniu do potrzeb przedszkolaków

 

Informacje szczegółowe

Beneficjent

Gmina Pysznica / Przedszkole w Pysznicy

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Fundusz

Europejski Fundusz Społeczny

Całkowita wartość projektu

1 000 000,00 zł

Wkład UE

850 000,00 zł