W dniu 18 sierpnia 2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania projekty Osi priorytetowej X Pomoc techniczna, działanie 10.1 Pomoc techniczna, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Do pobrania:

Szczegółowy wykaz projektów wybranych do dofinansowania 

(DOCX 72,9 KB)