W dniu 15 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania projekty Osi priorytetowej X Pomoc techniczna, działanie 10.1 Pomoc techniczna, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przewidzianych do realizacji w 2016 r.

Do pobrania:

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania, przewidzianych do realizacji w 2016 r. w ramach X osi priorytetowych Pomoc techniczna.

(DOC 12.8 KB)