Materiały ze szkolenia dotyczącego monitoringu uczestników w projektach EFS w obszarze edukacji IX Osi RPO WP 2014-2020 w systemie SL2014, które odbyło się 13 listopada 2018 r. 

 

Do pobrania : 

Prezentacja pt. Monitoring uczestników w projektach EFS w obszarze edukacji IX Osi RPO WP 2014-2020 w systemie SL2014 (PDF, 4.08 MB)