Materiały ze szkolenia dotyczącego kontroli projektów EFS, które odbyło się 12 wrzesnia 2018 r. 

Do pobrania:

Kontrola projektów EFS w ramach RPO WP 2014-2020 (PDF, 1.04 MB)

Wzór pisma dot. kotroli (DOCX, 201.42 KB)

Szkolenie przeprowadziła, pani Renta Stefaniak, absolwentka studiów podyplomowych w kierunku Wiedza o Integracji Europejskiej (UJ Kraków 2002), Zarządzanie i Audyt (UJ Kraków 2006) i kilku innych oraz wielu kursów i szkoleń związanych z Funduszami Europejskimi.