Materiały ze szkolenia dotyczącego zakazu podwójnego finansowania wprojektach EFRR, które odbyło się 11 czerwca 2018 r. 

 

Do pobrania:

Prezentacja pt. Zakaz podwójnego finansowania w projektach EFRR w ramach RPO WP 2014-2020 (PDF, 533.59 KB)

 

Szkolenie przeprowadziła pani Ingrid Szrajer - ekspertka Ministra Rozwoju w zakresie funduszy unijnych, z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania i monitorowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE.