Materiałyze szkolenia dotyczącego prawa budowlanego w kontekście realizacji projektów RPO, które odbyło się 7 czerwca 2018 r.

 

Do pobrania:

Prezentacja pt.: Prawo budowlane po nowelizacji w kontekście wdrażania projektów RPO WP 2014-2020 (PDF, 2.57 MB)

 

Szkolenie przeprowadziła pani Magdalena Tabisz, która jest radcą prawnym w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie.