Materiały ze szkolenia dotyczącego kwalifikowalności wydatków w zakresie EFS Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, które odbyło się 9 maja 2018 r. 

Do pobrania:

Prezentacja dotycząca kwalifikowalności wydatków w zakresie EFS (PDF, 893 KB)

Szkolenie przeprowadziła Renata Stefaniak - absolwentka studiów podyplomowych w kierunku Wiedza o Integracji Europejskiej (UJ Kraków 2002), Zarządzanie i Audyt (UJ Kraków 2006) i kilku innych oraz wielu kursów i szkoleń związanych z Funduszami Europejskimi.