Materiały ze szkolenia nt. prawidłowego wdrażania projektów w ramach Osi VIII Integracja społeczna RPO WP 2014-2020, które odbyło się w dniach 25-26 kwietnia 2018 r.

Do pobrania:

Prezentacja nt. prawidłowego wdrażania projektów w ramach Osi VIII Integracja społeczna RPO WP 2014-2020 (PDF, 973 KB)

Szkolenie przeprowadziła Renata Stefaniak - absolwentka studiów podyplomowych w kierunku Wiedza o Integracji Europejskiej (UJ Kraków 2002), Zarządzanie i Audyt (UJ Kraków 2006) i kilku innych oraz wielu kursów i szkoleń związanych z Funduszami Europejskimi.