Materiały ze szkolenia dotyczącego prawidłowego wdrażania projektów w ramach Osi IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie RPO WP  2014-2020, które odbyło się w dniach 5-6 kwietnia 2018 r. 

Do pobrania: 

Prezentacja pt. Prawidłowe wdrażanie projektów w ramach Osi IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie RPO WP  2014-2020 (PDF, 2.68 MB)

Szkolenie przeprowadziła Renata Stefaniak - absolwentka studiów podyplomowych w kierunku Wiedza o Integracji Europejskiej (UJ Kraków 2002), Zarządzanie i Audyt (UJ Kraków 2006) i kilku innych oraz wielu kursów i szkoleń związanych z Funduszami Europejskimi.