Materiały ze szkolenia nt. prawidłowego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu EFS, które odbyło się w dniach 27-28 marca 2018 r. 

Do pobrania: 

Prezentacja pt.Prawidłowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 w aspekcie ogłoszonych konkursów wraz z konstrukcją budżetu projektu finansowanego ze środków EFS (PDF, 1.26 MB)