Materały ze szkolenia pt. Aspekty finansowo-księgowe w projektach EFS realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, kótr odbyło się w dniach 21-22 marca 2018 r. 

Szkolenie przeprowadziła Joanna Wadas  – absolwentka studiów podyplomowych z zakresu „Zarządzania projektami współfinansowanymi z funduszu strukturalnych”, dodatkowo ukończyła studia z zakresu „Coachingu profesjonalnego”, obecnie doktorantka ekonomii w Szkole Głównej Handlowej o profilu "Modernizacja struktur społeczno-gospodarczych w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej". Jako trener pracuje od 2002 r. Jej klientami były m.in. ministerstwa, urzędy pracy i urzędy marszałkowskie oraz beneficjenci. Specjalizuje się w programach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania: 

Prezentacja pt. Aspekty finansowo-księgowe w projektach EFS realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 (PDF, 1.49 MB)