Materiały ze szkolenia dotyczącego prawidłowego wdrażania projektów w ramach Osi VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, które odbyło się w dniach 19-20 marca 2018 r. 

Szkolenie przeprowadziła Renata Stefaniak, absolwentka studiów podyplomowych w kierunku Wiedza o Integracji Europejskiej (UJ Kraków 2002), Zarządzanie i Audyt (UJ Kraków 2006) i kilku innych oraz wielu kursów i szkoleń związanych z Funduszami Europejskimi. 

Do pobrania: 

Prezentacja dotyczącega prawidłowego wdrażania projektów w ramach Osi VII Regionalny rynek pracy RPO WP 2014-2020 (PDF, 1022.37 KB)