Materiały ze szkolenia dla potencjalnych beneficjentów Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Prace B+R, które odbyło się 1 marca 2018 r. 

Do pobrania:

Prezentacja dot. regulaminu konkursu (PDF, 1.25 MB)

Prezentcja dot. kryteriów wyboru projektów wraz z metodologią obliczania (PDF, 1.42 MB)