Materiały ze szkolenia pt. Kontrola nieprawidłowości i nadużyć finansowych oraz zasada trwałości w projektach współfinansowanych w ramach RPO WP, które odbyło się w dniach 7-8 grudnia 2017 r.

Szkolenie prowadziła pani Katarzyna Dziuba - Kubicka. Prezentację dotyczącą  najczęstrzych naruszeń w projektach RPO WP  2014-2020 przedstawił pan Jerzy Kędzior - Zastępca Dyrektora w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego.

Materiały do pobrania:

Prezentacja pt. Kontrola nieprawidłowości i nadużyć finansowych oraz zasada trwałości w projektach współfinansowanych w ramach RPO WP (PDF, 1.88 MB)

Prezentacja pt. Najczęściej identyfikowane nieprawidłowości w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (PDF, 1.48 MB)

Materiały dodatkowe prezentowane podczas szkolenia  (zip, 2.83 MB)