Materiały ze szkolenia pt. Konstrukcja budżetu projektu współfinansowanego z EFS w ramach RPO WP 2014 - 2020, które odbyło się w dniu 9 listopada 2017 r.

Szkolenie przeprowadziła Renata Stefaniak

Do pobrania:

Prezentacja pt. Konstrukcja budżetu projektu współfinansowanego z EFS w ramach RPO WP 2014 - 2020 (PDF; 1.53 MB)