Materiały ze szkolenia pt. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w projektach finansowanych z EFS, które odbyło się w dniach 6-7 listopada 2017 r.

Szkolenie przeprowadziła Renata Stefaniak

Do pobrania:

Prezentacja pt. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w projektach finansowanych z EFS (PDF; 12.09 MB)