Materiały ze szkolenia pt. Kwalifikowalność wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego, które odbyło się 31 października 2017 r.

Do pobrania:

Prezentacja dotycząca kwalifikowalności wydatków w ramach RPO 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego (PDF, 2.21 MB)