Materiały ze szkolenia w zakresie prawidłowego wdrażania projektów w ramach Osi IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie RPO WP 2014-2020, które odbyło się w dniach 25-26 października 2017 r.

Do pobrania:

Prezentacja dotycząca prawidłowego wdrażania projektów w ramach Osi IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie RPO WP 2014-2020 (PDF, 2.6 MB)