Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 jest dokumentem strategicznym wyznaczającym ramy realizacji procesu ewaluacji na cały okres programowania. Plan określa cele ewaluacji, system organizacyjny oraz planowane do realizacji badania ewaluacyjne.

Do pobrania:

Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (PDF, 1.73 MB)

Obowiązuje od: 13 października 2017 r.

 

Wersje archiwalne:

Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (PDF, 1.37 MB)

Wersja obowiązująca od: 12 lutego 2016 r. do 12 października 2017 r.