Zmiana SZOOP RPO WP 2014-2020 – 28 września 2018 r.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 poz. 1431) informujemy, że 28 września 2018 r. uchwałą
Nr 477/10108/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie zmiany uchwały Nr 76/1709/15 z dnia 14 lipca 2015 r. z późn. zm. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 zmieniła Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WP 2014-2020).

Zmieniony SZOOP RPO WP 2014-2020, o którym mowa powyżej jest stosowany od dnia 28 września 2018 r.

Zmiany wprowadzone do ww. dokumentu w porównaniu do wcześniej obowiązującej wersji SZOOP RPO WP 2014-2020 (z dnia 18 września 2018 r.) dotyczą wyłącznie aktualizacji załącznika nr 5 do SZOOP RPO WP 2014-2020 - Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego.

 

Do pobrania:

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 28 września 2018 r. (PDF, 5.15 MB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

 

Zmieniony SZOOP RPO WP 2014-2020, o którym mowa powyżej jest stosowany od 28 września 2018 r.

 

 

Wersje archiwalne z 2018 roku:

1. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 18 września 2018 r. (PDF, 5.17 MB)

Opis zmian od ostatniej wersji (PDF, 327.28 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca: od 18.09.2018 r. do 27.09.2018 r. 

2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 24 lipca 2018 r. (PDF, 5.14 MB)

Opis zmian od ostatniej wersji (PDF, 299.59 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca: od 24.07.2018 r. do 17.09.2018 r.

 

3. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 26 czerwca 2018 r. (PDF, 5.04 MB)

Opis zmian od ostatniej wersji (PDF, 287.77 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca: od 26.06.2018 r. do 23.07.2018 r.

4. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 29 maja 2018 r. (PDF, 4.97 MB)

Opis zmian od ostatniej wersji (PDF, 302.37 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca: od 29.05.2018 r. do 25.06.2018 r.

 

5. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 27 marca 2018 r. (PDF, 5.11 MB)

Opis zmian od ostatniej wersji (PDF, 339.98 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca: od 27.03.2018 r. do 28.05.2018 r.

 

6. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 20 lutego 2018 r. (PDF, 5.13 MB)

Opis zmian od ostatniej wersji (PDF, 291.21 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca: 20.02.2018 r. do 26.03.2018 r.

 

7. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 23 stycznia 2018 r. (PDF, 5.22 MB)

Opis zmian od ostatniej wersji (PDF, 281.53 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca: od 23.01.2018 r. do 19.02.2018 r.